Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Ne
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

22,70 €
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku, upravna taksa

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji