Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Načini oddaje

Ne
Statičen znesek
Upravna taksa
22,70 €

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa

Znesek TRR Referenca / sklic
22,70 € SI56 0121 5415 0309 148 SI11 75140-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji