Vloga za pridobitev informacije javnega značaja

Načini oddaje

Da
Brezplačno
Upravna taksa
0,00 €

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa

Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.