Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno - zunaj prodajaln

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Znesek TRR Referenca / sklic
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis stroškov v postopku