Obvestilo o izvedbi javne prireditve oziroma shoda

Da
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku, upravna taksa

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji