Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom

Načini oddaje

Da
Brezplačno

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji