Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov