Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Načini oddaje

Da
Brezplačno
Upravna taksa

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa

Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pristojni, dodatne informacije