Vloga za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki

Opredelitev stroškov

22,60 €
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Stroški v postopku, upravna taksa