Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov

Načini oddaje

Da
Brezplačno
Upravna taksa

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji