Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto

Da
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

29,50 €
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku, upravna taksa

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Pravna podlaga v občini