Občina Črenšovci prejela odločbo Fundacije za šport za sofinanciranje modernizacije igrišč v Črenšovcih v višini 45.001,00 EUR

27. 5. 2021 Lidija B. (Občinska uprava) 72