Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice

Načini oddaje

Da
Brezplačno
Upravna taksa
0,00 €

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji