Občina Črenšovci

Sreda, 22 Januar 2020 10:35

OPOZORILO LASTNIKOM PSOV

Lastnike psov opozarjamo na nekaj temeljnih pravil, ki zagotavljajo dobro počutje vseh občanov:

• Zagotovite fizično varstvo vaših psov tako, da so med sprehodom na povodcih. Nevarni psi naj imajo nadet tudi nagobčnik.

• Med sprehajanjem psa ste dolžni imeti pri sebi vrečke za odstranitev iztrebkov svojega psa ter ustrezen pribor. Pasje iztrebke je treba počistiti in jih odložiti v koše za ostale odpadke.

ZAKONSKI IN DRUGI PREDPISI, KI UREJAJO TO PROBLEMATIKO:

Pristojnost medobčinske inšpekcije

Občina Črenšovci ima to področje urejeno z Odlokom o javnem redu in miru v Občini Črenšovci (Ur. list RS, št. 82/2012), ki določa, da je prepovedano pustiti brez nadzorstva žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi, premoženja in drugih živaliPrav tako je lastnik oziroma vodnik živali dolžan počistiti iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor in vrečko za pobiranje iztrebkov. Lastnikom in vodnikom živali, ni dovoljeno živali voditi na otroška in športna igrišča, javne prireditve, ki jim niso namenjene in v javne prostore. Prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči (npr. slepim osebam).

Pristojnost policije

Policisti lahko v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili izvajajo nadzor nad spoštovanjem določil Zakona o zaščiti živali (Ur. l. RS št. 38/13), ki so v pristojnosti policije. Tako ugotavljajo predvsem kršitve, povezane z neprimernim varovanjem psov in sicer na podlagi 11. in 12. člena omenjenega zakona, kjer je predpisano, da mora skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcunevarni psi pa morajo biti na povodcu in opremljeni z nagobčnikom.

Nahajate se: Domov Vse novice in obvestila OPOZORILO LASTNIKOM PSOV