Občina Črenšovci

Sreda, 28 Marec 2018 08:17

STE ŽE ODDALI LETNO POROČILO?

Za oddajo letnega poročila za leto 2017 na voljo le še teden dni.

Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke morajo, skladno s predpisi, predložiti letna poročila za leto 2017 prek spletnega portala AJPES do 3. 4. 2018. Prostovoljske organizacije predložijo tudi poročila o prostovoljstvu.
Predložitev letnega poročila lahko potrdite s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) ali z Obvestilom za AJPES. Tudi poslovni subjekti, ki v letu 2017 niste poslovali in ne izkazujete nobenega podatka v letnem poročilu, ga morate kljub temu predložiti AJPES.
Več o predložitvi letnih poročil na strani: ajpes.si/Letna_porocila/Predlozitev ...#letno #poročilo #bilance #izkazi

PRAVICE za predložitev podatkov iz letnih poročil?
Zastopnik poslovnega subjekta pridobi pravice za oddajo podatkov iz letnih poročil na podlagi uvoza kvalificiranega digitalnega potrdila (KDP) v svoj uporabniški profil. Pooblaščenec letnega poročila lahko podatke predloži le na podlagi potrjenega pooblastila.
Pripravite ga v elektronski obliki v sistemu e-POOBLASTIL na spletnem portalu AJPES. Izdelano pooblastilo lahko zastopnik subjekta elektronsko potrdi oziroma podpisanega pošlje pristojni Izpostavi AJPES v potrditev.

VSE VEČ VPISANIH V REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV
Kljub izteku prehodnega obdobja za vpis v Register nastanitvenih obratov (RNO), izvajalci nastanitvene dejavnosti še vedno lahko vpišete svoje nastanitvene obrate. Danes je v RNO registriranih že 5.220 nastanitvenih obratov. Največ je registriranih v občini Ljubljana (660 ali 13%), sledijo pa ji občine Bohinj, Kranjska gora, Bled in Piran. Med vsemi je največ registriranih apartmajev (2.269 ali 44%; od tega največ s 3 zvezdicami*** - 1.290), sledijo pa jim sobe, počitniška stanovanja, počitniške hiše in hoteli

Nahajate se: Domov Vse novice in obvestila STE ŽE ODDALI LETNO POROČILO?