Občina Črenšovci

Ponedeljek, 22 December 2014 14:09

POSLOVANJE Z E-RAČUNI OD 1.1.2015

V skladu s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 59/2010, 111/2013) je občina Črenšovci od 1. 1. 2015 dalje dolžna prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (e-računi).
Uprava za javna plačila (UJP) bo enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo e-računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki, zato neposredno pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom ne bo mogoče.

Navedeno pomeni, da nam računov po 1.1.2015 ne boste več mogli posredovati v papirni obliki, ampak izključno samo v elektronski obliki. Transakcijski račun, preko katerega bo občina prejemala in izdajala e-račune je sledeč: SI56 0121 5010 0013 038.

Podrobnejše informacije v zvezi z e-računi so dostopne na spletni strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila, ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo e-računov: http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=258.

Občinska uprava

Nahajate se: Domov Vse novice in obvestila POSLOVANJE Z E-RAČUNI OD 1.1.2015