Občina Črenšovci

Ponedeljek, 13 Oktober 2014 15:11

Objavljen javni poziv za vključitev v operacijo podjetno v svet podjetništva 2014 - POMURSKA REGIJA

Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. je v ponedeljek 13. oktobra 2014 na svoji spletni strani www.rra-mura.si objavila 3. JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V OPERACIJO PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014 - pomurska regija.

Podjetno v svet podjetništva 2014 je namenjen spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih pozivih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujočo podjetje.

Izvedba tega javnega poziva in realizacija operacije za tretjo skupino desetih udeležencev iz pomurske regije v letu 2014, je del širše operacije Podjetno v svet podjetništva 2014, ki se izvaja na območju celotne Slovenije. Delo v operaciji poteka v skupinah s po desetimi udeleženci, ki bodo v štirimesečnem obdobju, ko bodo zaposleni na RRA Mura d.o.o., pod vodstvom mentorjev razvili svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljali za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu.

Operacija sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in prednostno usmeritev Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. Regionalni center za razvoj iz Zagorja je vodilni partner operacije, ostali regionalne razvojne agencije pa so partnerji v operaciji. Financira pa jo Evropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (15 %).

V letu 2014 vsaka agencija izvede usposabljanje treh skupin s po desetimi udeleženci, skupno torej 360 udeležencev. Cilj je, da najmanj 35 odstotkov vseh vključenih najde rešitev v enem izmed prej omenjenih zaposlitvenih izhodov.

Operacija mladim brezposelnim ponuja odlično priložnost, da razvijajo svoje znanje in si olajšajo podjetniške začetke, regijam pa možnost, da pospešijo nastajanje novih podjetij in v domačem okolju zadržijo domače mlade moči. Ker so bili rezultati operacije v letu 2013 zelo dobri, se izvaja tudi v letu 2014.

Javni poziv s pogoji za vključitev v operacijo je dosegljiv na spletni strani www.rra-mura.si in je odprt do vključno do srede 5.11.2014.

Potencialni udeleženci operacije bodo dodatne informacije o vsebini in poteku operacije lahko dobili tudi na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim kandidatom. Predstavitev bo v četrtek 23.10.2014 ob 13.00 uri v prostorih Kluba PAC, Lendavska ulica 5A, 9000 Murska Sobota (4. nadstropje).

Nahajate se: Domov Vse novice in obvestila Objavljen javni poziv za vključitev v operacijo podjetno v svet podjetništva 2014 - POMURSKA REGIJA