Občina Črenšovci

Torek, 24 Junij 2014 14:37

Ambrozija

Ambrozija, pelinolistna (Ambrosia artemisiifolia L.), je ena najbolj alergenih rastlin.

Ambrozija je predvsem plevel zapuščenih, neobdelanih površin. Največ je najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih njivah, travnikih itd. Pojavlja se kot plevel v okopavinah (sladkorna pesa, krompir, koruza).

Za uspešen boj je treba uničiti rastline pred cvetenjem. Na vrtovih jih uničujemo z ruvanjem. Na neobdelanih površinah s košnjo, na obdelanih površinah pa z uporabo ustreznih herbicidov. Alergeno reakcijo prepoznamo po simptomih, kot so:

  • * kihanje, ščemenje v nosu, vodeni izcedek iz nosa,
  • * otečene veke, ščemenje v očeh,
  • * oteženo dihanje.

Simptome alergijske reakcije je treba zdraviti. Če jih prepoznate pri sebi, obiščite svojega zdravnika ali stopite po nasvet v lekarno. Pozivamo vse lastnike površin, ki imajo zemljišča poraščena z ambrozijo, da zemljišče takoj pokosite ali uničite na drugi mahanski ali kemični način. Z enostavnimi ukrepi lahko tudi sami veliko naredimo za svoje zdravje in zdravje sovaščanov.

Prijavo najdb rastišč ambrozije, kjer imetniki zemljišč niso ukrepali, lahko oddate na območnih uradih (OU) Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin; OU Murska Sobota, tel: 02 521 43 40.

Več informacij o zatiranju ambrozije lahko najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Uprava RS za varno hrano, veter. in varstvo rastlin-zloženka: http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/