Občina Črenšovci

Torek, 22 April 2014 10:34

Javni poziv za vložitev predlogov za občinsko volilno komisijo

Pozivamo vse politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občani Občine Črenšovci, da vložijo na sedež Občine Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, predloge za Občinsko volilno komisijo in sicer za:

  • predsednika in namestnika, ki morata biti sodnika ali druga diplomirana pravnika in
  • tri člane ter njihove namestnike.

Predloge pošljite ali dostavite osebno na naslov: OBČINA ČRENŠOVCI, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci.

Upoštevali bomo predloge, ki bodo prispeli do vključno 9. maja 2014. Šteje se, da je predlog vložen pravočasno, če je bil zadnji dan roka za oddajo predlogov oddan na pošto s priporočeno pošiljko ali tega dne do 12. ure oddan na sedež občinske uprave Občine Črenšovci.

Morebitne dodatne informacije dobite na telefonski številki 02/573 57 50.

Nahajate se: Domov Vse novice in obvestila Javni poziv za vložitev predlogov za občinsko volilno komisijo