Občina Črenšovci

Sreda, 04 Julij 2012 19:46

Vloga za znižano plačilo vrtca

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11) je potrebno VLOGO ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA oddati na CENTER ZA SOCIALNO DELO LENDAVA in ne več na Občino Črenšovci.

 Za leto 2012 je potrebno oddati vlogo od 1.12.2011 dalje, ker v skladu z zgoraj omenjenim zakonom pravica do znižanega plačila pripada upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi, torej s 1.1.2012.

Torej, odločba za znižano plačilo vrtca, ki jo je izdalaObčina Črenšovcivelja do konca koledarskega leta 2011. Če boste želeli uveljavljati znižano plačilo vrtca tudi v letu 2012 morate oddati vlogo na Center za socialno delo Lendava od 1.12.2011 dalje oziroma do konca meseca decembra 2011.

Vloga se vloži na sedež Centra za socialno delo Lendava, Glavna ulica 73, 9220 Lendava, na novih obrazcih, ki bodo objavljeni v mesecu novembru na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter centrov za socialno delo, dobili pa se bodo tudi v knjigarnah.

Nahajate se: Domov Vse novice in obvestila Vloga za znižano plačilo vrtca