Občina Črenšovci

Inštitut za socialno varstvo

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo je leta 1996 ustanovila Republika Slovenija, v njenem imenu pa ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Raziskovalnemu oddelku se je leta 2004 pridružila še Otroška opazovalnica.

Na Inštitutu skrbijo za oblikovanje in vzdrževanje različnih baz podatkov za socialnovarstvene storitve in programe, spremljajo izvajanje različnih vladnih zakonov in strateških dokumentov, z oblikovanjem posebnih sistemov kazalcev ter zbiranjem in analiziranjem podatkov pa skrbijo tudi za njihovo informacijsko podporo. Za potrebe učinkovitega odločanja pripravljajo strokovne podlage za različne vladne ukrepe in svetujejo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Več si lahko preberete na tej povezavi ...

Nahajate se: Domov Informacije Inštitut za socialno varstvo