Natisni stran

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin parc. štev. 1337/11 k.o. Črenšovci