Občina Črenšovci

Javni razpis za vlaganje predlogov za nagrado občine Črenšovci v letu 2013

Na podlagi 9. člena Odloka o nagradah in priznanjih Občine Črenšovci (Uradni list RS, štev. 26/97) Občina Črenšovci objavlja

 

Javni razpis

za vlaganje predlogov za nagrado občine Črenšovci v letu 2013

 

Nagrada Občine Črenšovci je najvišje priznanje v občini in se podeljuje posameznikom ali pravnim osebam za posebne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem, športnem in drugih področjih ustvarjalnosti in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.

 

Predlog za podelitev nagrade lahko podajo: občani, občinski svet, župan, društva, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, vaški odbori, odbori občinskega sveta, druge organizacije in skupnosti ter politične stranke.

 

Predlog za podelitev nagrade mora predlagatelj predložiti v pisni obliki in mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv pobudnika oziroma predlagatelja,
  • ime in priimek ali naziv predlaganega prejemnika nagrade in njegove osnovne osebne podatke,
  • obrazložitev oz. utemeljitev pobude oziroma predloga,
  • dokumente, ki dokazujejo dejstva v dani obrazložitvi pobude oziroma predloga.

 

 

Nagrada se podeli na slavnostni seji občinskega sveta, ob občinskem prazniku.

Sklep o podelitvi nagrad sprejme občinski svet.

Nagrada se ne podeli, če za to ni pogojev.

 

Predloge pošljite ali dostavite osebno, v zaprti kuverti na naslov: OBČINA ČRENŠOVCI, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci s pripisom: »NE ODPIRAJ - NAGRADA OBČINE ČRENŠOVCI«.

 

Upoštevali bomo predloge, ki bodo prispeli do vključno 3. aprila 2013.

 

 

Morebitne dodatne informacije dobite na telefonski številki 02/573 57 50.

Nahajate se: Domov Razpisi in javne objave Arhiv razpisov in objav Javni razpis za vlaganje predlogov za nagrado občine Črenšovci v letu 2013