Občina Črenšovci

Odloki, ki jih nadzira medobčinska inšpektorica

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT  OBČIN BELTINCI, ČRENŠOVCI, TURNIŠČE, ODRANCI IN VELIKA POLANA–

OBČINA ČRENŠOVCI

 

  1. Odlok o javnem redu in miru v Občini Črenšovci ( Ur.l. RS, št.82/2012)
  1. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Črenšovci (Ur.l. RS, št. 85/2002 in 93/2006)
  1. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci (Ur.l. RS, št. 82/2012)
  1. Odlok o občinskih cestah (Ur.l. RS, št. 82/2012)
  1. Odlok o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Črenšovci (Ur.l. RS, št. 54/2000 in 28/2001)
Nahajate se: Domov Medobčinski inšpektorat Zakonodaja Odloki, ki jih nadzira medobčinska inšpektorica