Občina Črenšovci

Koronavirus

Nagovor županje ob pandemiji koronavirusa

Spoštovane občanke in občani,

te dni se srečujemo z izrednimi dogodki, ki jih nismo pričakovali. Naše aktivnosti v občini smo v celoti usmerili v smer boja proti širjenju koronavirusa, vse naše delo in energijo smo usmerili v to, da zaščitimo zdravje vseh nas. Postavljeni smo pred velik izziv, saj je naše življenje omejeno. Narava nam je vzela to, kar imamo najraje, kar je samoumevno, stike in druženje.

Preberi več

Ravnanje z odpadki v času koronavirusa, če imate v gospodinjstvu bolnika, ki je okužen s COVID-19

ODPADKE V GOSPODINJSTVIH Z BOLNIKI, KI KAŽEJO ZNAKE BOLEZNI KORONAVIRUSA COVID-19 SE LAHKO ODVRŽE IZKLJUČNO V POSODO ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE

Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da odpadki osebe, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19, vključno z materialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, robci in maske) ter, kadar je to primerno, osebna zaščitna oprema zdravstvenega osebja (v primeru obiska bolnika če to ni drugače urejeno), odložijo v plastično vrečko za smeti, nameščeno v prostoru. Plastično vrečko je treba tesno zapreti (zavezati, zalepiti) tako, da raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črna/zelena posoda) in nikakor ne v zabojnike namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov - biološki odpadki, embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki se po sistemu od vrat do vrat zbirajo pri uporabnikih. Prav tako rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in zato ne sodijo v posodo za embalažo (rumene barve).

Nahajate se: Domov Koronavirus