Občina Črenšovci

Koronavirus

Izjeme od prepovedi gibanja izven občine prebivališča

Od 18. aprila 2020 pod določenimi pogoji dovoljene izjeme od prepovedi gibanja izven občine prebivališča

Vlada Republike Slovenije je v teh dneh sprejela nekatere odločitve, s katerimi je omilila nekatere do sedaj veljavne prepovedi gibanja in zbiranja ljudi. Po novih odločitvah vlade, ki veljajo od 18. aprila 2020 naprej, je tako posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Dostop na zasebno zemljišče ali objekt v občino izven občine prebivališča je dovoljen le po najbližji javni cesti ali javni poti.

 

Pri navedenem gibanju in zadrževanju mora imeti posameznik pri sebi:

-       izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta iz prvega odstavka tega člena in

-       lastnoročno podpisano čitljivo izjavo z vsebino, kot je razvidna iz vzorca priložene izjave (na drugi strani tega obvestila)

Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ali policistu.

 

Spremenjen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki dovoljuje odpiranje še nekaterih prodajaln in salonov

Odlok z namenom postopnega sproščanja ukrepov v 2. členu dodaja nove izjeme:

-       15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno - inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,

-       16. prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih,

-       17. specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles,

-       18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,

-       19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),

-       20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),

-       21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,

-       22. frizerski in kozmetični saloni,

-       23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih,

-       24. saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali.

V prodajalnah iz petnajste in šestnajste točke lahko nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, po potrebi izkazuje svojo pravico do nakupa v tem rezerviranem terminu z osebnim dokumentom.

Pri opravljanju dejavnosti se upoštevajo vsa navodila ministrstva za zdravje in NIJZ. Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil.

Odlok prične veljati 20. aprila 2020, razen 16., 22. in 24. točke, ki začnejo veljati 4. maja 2020.

 

 

Na podlagi Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (UL RS št. 52/20), podajam sledečo

 

IZJAVO:

 

Ime in priimek: ………………………………………………………………………………………………………………..…….

Naslov bivališča: …………………………………………………………………………………………………………………....

Naslov oziroma kraj cilja potovanja:…………………………………………………………………………………………

 

Navedba razloga (izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil – navedi), ki upravičuje gibanje in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Navedba morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom 6.člena zgoraj navedenega odloka gibljejo in zadržujejo z mano (ime, priimek, naslov, sorodstveno razmerje):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Podpisani izjavljam, da meni in ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z mano, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena;

Podpisani izjavljam, da se zavedam kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh;

Podpisani izjavljam, da se zavedam omejitev iz zgoraj navedenega odloka in jih bom spoštoval.

 

 

Kraj:………………………………………………………….               Podpis:………………………………………………….

Datum: ……………………………………………………

Nahajate se: Domov Koronavirus Izjeme od prepovedi gibanja izven občine prebivališča